O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie działa na podstawie:

  1. Uchwała o powołaniu Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Statut OPS w Kłodawie
  3. Ustawy o pomocy społecznej
  4. ustawy o świadczeniach rodzinnych
  5. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej