Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodawa
http://opsklodawa.idcom-web.pl

01 kwietnia 2019 14:45 | Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo,
Informujemy że świadczenia wychowawcze (500+) wypłacane są do 30-go dnia każdego miesiąca.
Nie dysponujemy określonym terminem wypłat tego świadczenia, wszystko zależne jest od tego, kiedy otrzymamy środki z budżetu państwa.