Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodawa
http://opsklodawa.idcom-web.pl

08 kwietnia 2019 14:09 | Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE

Osoby które złożyły wniosek na stypendium szkolne, na rok szkolny 2018/2019, proszone są o dostarczenie dokumentów potwierdzających dochód za miesiąc marzec 2019 ( zaświadczenie o zarobkach netto, decyzja po rewaloryzacji renty lub emerytury, aktualna decyzja o dodatku mieszkaniowym, opłacona składka KRUS za pierwszy kwartał). Prosimy o przybycie od poniedziałku 15.04.2019r. do piątku 19.04.2019r. do pokoju nr 6 (świadczenia rodzinne) w godzinach 7.30- 14.30.